Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Zespół Muzyki Dawnej Capella pro Musica Antiqua

Zespół Muzyki Dawnej Capella pro Musica Antiqua powstał w 1995 roku  w Tucholi. Opiekę nad nim sprawuje Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. ppł. Józefa Wryczy w Tucholi. Założyli go i prowadzą   nauczyciele muzyki Marzenna i Roman Tyrańscy.

W skład zespołu wchodzą uczniowie tucholskich szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, dla których udział w zespole jest formą  spędzania wolnego czasu  i okazją do rozwijania muzycznych  zainteresowań.

Capella wykonuje muzykę renesansu – śpiewa i gra na kopiach instrumentów dawnych. W repertuarze znajdują się pieśni i tańce dworskie renesansowej  Europy.

Przykładowe tytuły koncertów to:
„Pieśni i tańce renesansu”
„Z wizytą na dworach Europy”
„Poczuj ducha przodków”
„Muzyka naszych korzeni”
„Historyja o żywocie i sprawach znamienitych”
„Przylecieli aniołkowie”
„Muzyka w czasach Mikołaja Kopernika”
„W dawnym Krakowie”
„Z  dziedzictwa  naszego – My”

Młodzież występuje w kostiumach dworskich, co sprawia, że koncerty stają się specyficzną lekcją historii.

 fot. Jacek Piotrowsk. Urząd Marszałkowski

Zespół wielokrotnie uczestniczył w prestiżowych konkursach  i festiwalach  m.in. podczas letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie, w Spotkaniach z Muzyką Dawną w Świeradowie i Żywcu, w międzynarodowym Festiwalu „Pieśń   naszych korzeni” w Jarosławiu, Międzynarodowym Festiwalu Kultury Dawnej na Zamku w Malborku, Bydgoskich Impresjach Muzycznych, podczas  Jarmarku Cysterskiego w Pelplinie i Festiwalu Muzyki Królewskiej we Wschowie.

Brał udział w różnorodnych imprezach historycznych – np. na zamku w Gołubiu-Dobrzyniu, w Gniewie, Malborku, Krakowie,  Świeciu, Sztumie, Kórniku.


 fot. Oficjalny serwis fotograficzny Kancelarii Prezydenta RP

Koncertował  w wielu ciekawych salach m.in.  na Zamku Królewskim w Warszawie, w Pałacu w Wilanowie, na Dworze Artusa w Gdańsku, w toruńskim Ratuszu, na Zamku Książąt Pomorskich w Słupsku i w Muzeum na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Katedrze w Pelplinie, Kościele Pokoju w Świdnicy, w pałacu Lubomirskich w Przeworsku i w Lubostroniu, w Zamku Bierzgłowskim i w Pałacu prezydenckim podczas powitania Korpusu Dyplomatycznego przez Prezydenta RP w dniu Święta Niepodległości.

Reprezentował  Polskę w Holandii, Belgii, Niemczech, Czechach i na Litwie ,oraz podczas Dni Kultury Polskiej na Zamkach w Estonii.

Wielokrotnie nagrywał programy radiowe i telewizyjne.

Zespół zaprezentował się w ponad 350 koncertach.

Jest  zdobywcą  ponad  22 nagród  i  wyróżnień w konkursach   na szczeblu  wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym - m.in.

- „Złota Harfa Eola” i dwie „Brązowe Harfy Eola” - Ogólnopolskie Konkursy  Zespołów Muzyki Dawnej „Schola  Cantorum” - Kalisz
- Srebrne Pasmo podczas I Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Maryjnych „Ave Maria” w Chojnicach
- „Srebrna Struna” - Międzynarodowy Festiwal „Bydgoskie Impresje  Muzyczne”
- III miejsce - Ogólnopolski Konkurs „VII Dni Muzyki Dawnej” – Żywiec
- Nagroda specjalna za zgodną z prawdą historyczną  interpretację muzyki dawnej - Ogólnopolski Konkurs Zespołów Muzyki  Dawnej „Schola  Cantorum” -  Kalisz
- Nagroda specjalna za stylowość wykonania w oparciu o instrumentarium historyczne - Międzynarodowe Spotkania Młodzieży Muzykującej „Bydgoskie Impresje Muzyczne”
- Nagroda Publiczności - Ogólnopolskie Spotkania z Muzyką Dawną  na Zamku w Malborku
- Nagrody specjalne:  Dyrektora Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy, Prezydenta Kalisza i Radia Zachód w Zielonej Górze

Muzyka  w  interpretacji  zespołu  została  utrwalona  na  płytach CD:
- „Capella pro Musica Antiqua”
- ”Pieśni i tańce renesansu”
- „Z wizytą na dworach Europy”
- „Historyja o żywocie i sprawach znamienitych”
- „Przylecieli aniołkowie”