Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób w wieku 65+ - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom dla osób w wieku 65+

5 maja br. roku gmina Tuchola podpisała umowę z Miejskim Centrum Lekarskim Spółka z o.o. na realizację „Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim”.

Szczepieniem zostanie objęta grupa 50 osób, mieszkańców gminy Tuchola, w wieku powyżej 65 lat, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom i znajdują się w grupie ryzyka – osoby leczone z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej.

Szczepienia będą realizowane w terminie od 20 maja do 16 listopada br. Zainteresowane osoby prosimy o zgłaszanie się do Miejskiego Centrum Lekarskiego Spółka z o.o. przy ul. Świeckiej 27 w Tucholi.

Szczepienia będą trwały do wyczerpania limitu, tj. 50 osób, wg kolejności zgłoszeń.

Osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadania jest Danuta Magadzia, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miejskim w Tucholi, tel. 52 56 42 518.