Budżet Obywatelski 2020 - ogłoszenie wyników głosowania. - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Budżet Obywatelski 2020 - ogłoszenie wyników głosowania.

Przedstawienie wyników głosowania projektów zadań zgłoszonych w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2020

Składy zespołów, które przeprowadziły procedurę przyjęcia Budżetu Obywatelskiego

Zespół ds. opracowania procedur i przygotowania dokumentów Budżetu Obywatelskiego

1) Paweł Cieślewicz - Przewodniczący zespołu;

2) Tomasz Stybaniewicz - Zastępca przewodniczącego zespołu;

3) Agnieszka Schreiber-Gut - Sekretarz zespołu;

4) Wojciech Grudzina - Członek zespołu;

5) Karolina Redlarska - Członek zespołu;

6) Zofia Kujath-Mrugowska - Członek zespołu;

7) Szymon Chyła -  Członek zespołu.

Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Tuchola na rok 2020

1) Paweł Cieślewicz - Przewodniczący zespołu;

2) Justyna Gackowska - Zastępca przewodniczącego zespołu;

3) Agnieszka Schreiber-Gut - Sekretarz zespołu;

4) Szymon Chyła - Członek zespołu;

5) Anna Kiełpińska - Członek zespołu;

6) Agnieszka Kram - Pestka - Członek zespołu;

7) Waldemar Walkowiak - Członek zespołu;

8) Lucyna Tajl - Członek zespołu.

Pomocy prawnej Zespołowi udzielała Radca Prawny - Zofia Kujath-Mrugowska

Komisja ds. przeprowadzenia głosowania projektów zadań – budżet obywatelski Gminy Tuchola na rok 2020

1) Paweł Cieślewicz - Przewodniczący zespołu;

2) Justyna Gackowska - Zastępca przewodniczącego zespołu;

3) Agnieszka Schreiber-Gut - Członek zespołu;

4) Szymon Chyła - Członek zespołu;

5) Anna Kiełpińska - Członek zespołu;

6) Agnieszka Kram - Pestka - Członek zespołu;

7) Waldemar Walkowiak - Członek zespołu;

8) Lucyna Tajl - Członek zespołu;

9) Aneta Grzegorzek – Członek zespołu;

10) Danuta Nakielska – Członek zespołu;

11) Joanna Trzcińska - Członek zespołu.

PROTOKÓŁ z ustalenia wyników głosowania w celu wyboru projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Tuchola na 2020 rok - OBSZAR MIASTA TUCHOLIz dnia 19 września 2019 r.

I. Głosowanie przeprowadzono w dniach od 6 do 18 września 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Tucholi, plac Zamkowy 1, sala 112.

II. Komisja ds. przeprowadzenia głosowania projektów zadań - budżet obywatelski gminy Tuchola na rok 2020 ustaliła następujące wyniki głosowania - OBSZAR MIASTA TUCHOLI:

1. liczba mieszkańców uprawnionych do udziału w głosowaniu  - 10 789.

2. ogólna liczba kart do głosowania  - 800.

3. liczba kart niewykorzystanych - 7.

4. liczba osób, którym wydano karty do głosowania - 793.

5. liczba kart do głosowania wyjętych z urny - 793, w tym:

a) liczba kart nieważnych - 0;

b) liczba kart ważnych, w tym:

- z głosami nieważnymi - 7,

- z głosami ważnymi - 786.

III. Liczba głosów ważnych oddanych na poszczególne projekty zadań zgłoszone do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego gminy Tuchola na rok 2020 na obszarze miasta Tucholi: (DALEJ)