Budżet Obywatelski 2020 – sprawdź, które projekty będą poddane pod głosowanie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Budżet Obywatelski 2020 – sprawdź, które projekty będą poddane pod głosowanie

Materiał: tuchola.pl

 

Szanowni Państwo

Zakończyła się formalna i merytoryczna weryfikacja wniosków do budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Poniżej publikujemy listę wniosków, które otrzymały pozytywną ocenę (z podziałem na wnioski zgłoszone w mieście i w sołectwach) oraz listę projektów, które otrzymały ocenę negatywną.

Jak wynika z zamieszczonej listy, zgodnie z obowiązującym harmonogramem, wybory projektów do realizacji na terenie miasta i w sołectwach odbędą się we wrześniu br. Projekty zadań podlegających procedurze głosowania umieszczone zostaną w kolejności ustalonej podczas publicznego losowania.

Liderom poszczególnych projektów przypominamy, że mają prawo zaprezentować swoje propozycje podczas otwartego spotkania w obiekcie użyteczności publicznej, w dni powszednie. Informacja o prezentacji musi być zgłoszona co najmniej na 7 dni przed terminem jej organizacji na stronie internetowej budżetu.

Informujemy również, że istnieje możliwość zamieszczenia na tejże stronie gotowych materiałów reklamowych dotyczących zgłoszonych projektów przedsięwzięć w ramach budżetu obywatelskiego.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres: promocjagmina@tuchola.pl.

Przewodniczący Zespołu

ds. Budżetu Obywatelskiego

Paweł Cieślewicz

Zobacz listę