Czyste powietrze – niskie rachunki: umowa na dofinansowanie projektu podpisana - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Czyste powietrze – niskie rachunki: umowa na dofinansowanie projektu podpisana

Materiał: tuchola.pl

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że projekt pn. „Czyste powietrze – niskie rachunki”. Budowa indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) na terenie gminy Tuchola został pozytywnie zaopiniowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu i pod koniec 2019 roku została podpisana umowa dofinansowująca ww. projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

W projekcie bierze udział 43 użytkowników nieruchomości, na których zostaną zamontowane mikroinstalacje fotowoltaiczne. W ramach zadania panele zostaną również zainstalowane na 2 budynkach użyteczności publicznej, a mianowicie na budynku Przedszkola nr 1 w Tucholi oraz Przedszkola nr 2 w Tucholi.

Użytkownik partycypuje w kosztach realizacji projektu w wysokości 50% wartości zamontowanej instalacji fotowoltaicznej. Kosztem niekwalifikowanym jest również podatek VAT.

Gmina Tuchola 4 grudnia 2019 r. podpisała umowę z wykonawcą zadania wybranym w przetargu nieograniczonym tj. firmą DOMOTERMIKA Krzysztof Majewski z Kwidzyna, który zrealizuje zadanie do dnia 30 czerwca 2020 r.

W chwili obecnej gmina podpisuje z użytkownikami nieruchomości umowy ustalające wzajemne zobowiązania stron pod względem organizacyjnym i finansowym, które wynikają z montażu i eksploatacji instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy kontaktować się mailowo pod adresami: kierownikwrg@tuchola.pl, rozwoj@tuchola.pl lub telefonicznie pod nr tel. 52 5642521, 52 5642544.