Daty, daty, daty: 13 maja – 19 maja - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 13 maja – 19 maja

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

238 lat temu, 17 maja 1781 roku, w Tucholi wybuchł wielki pożar, który praktycznie położył kres dawnej Tucholi. Sprawcą był Jan Filip Voigt, który  podpalił zabudowania przykościelne w celu zdobycia zgromadzonych tam kosztowności. Spłonęła wówczas gotycka fara pw. Św. Bartłomieja i większa część zabudowy miasta. Straty były tak ogromne, że nawet  planowano wówczas przeniesienie miasta do pobliskiej osady Rudzki Most, lecz mieszkańcy postanowili pozostać na dawnym miejscu.

74 lata temu, 18 maja 1945 roku, w Tucholi obradowała pierwsza konferencja powiatowa Polskiej Partii Robotniczej. W tym dniu do PPR należało w całym powiecie 184 członków. Do końca roku liczba ta wzrosła do 337.

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś" ks. dr Zygmunta Iwickiego