Daty, daty, daty: 23 listopada – 29 listopada - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 23 listopada – 29 listopada

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Na zdjęciu Józef Sporny: nowodworek.pl
119 lat temu, 28 listopada 1901 roku, w Czerskiej Strudze urodził się ksiądz Franciszek Ringwelski. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 roku. Krótko przed wybuchem wojny został przeniesiony do Warszawy i mianowany Naczelnym Kapelanem Hufców Junackich, a na początku wojny dziekanem I Korpusu. Po internowaniu w Rumuni otrzymał nominację na kapelana prezydenta Raczkiewicza, którym jednak ostatecznie nie został z wagi na niemożliwośc natychmiastowego wyjazdu do Francji. Zmarł 14 lutego 1980 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Leśnie

113 lat temu, 24 listopada 1907 roku, w Czersku urodził się Ludwik Zabrocki, językoznawca, germanista i indoeuropeista. W 1934 roku opublikowano jego pracę Gwara  Borów Tucholskich. Zmarł 8 października 1977 roku

93 lata temu, 26 listopada 1927 roku, w Bydgoszczy urodził się Józef Sporny. W latach 1972 – 1987 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Tucholi. Jeden z inicjatorów pierwszych po II wojnie światowej Dni Borów Tucholskich. Współzałożyciel a potem długoletni prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury. W 1959 roku założył kabaret „Zajączek”. Zasłużony Obywatel Tucholi

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.