Daty, daty, daty: 3 sierpnia – 9 sierpnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 3 sierpnia – 9 sierpnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Na zdjęciu: uroczystość wręczenia stypendiów "Via Natura" (archiwum reporter-24.pl)
248 lat temu, 5 sierpnia 1772 roku, po I rozbiorze Polski, Tuchola znalazła się w granicach monarchii pruskiej. Do polski powróciła po 148 latach, w 1920 roku
96 lat temu, 5 sierpnia 1924 roku, w Tucholi przebywał prezydent RP Stanisław Wojciechowski

93 lata temu, 6 sierpnia 1927 roku, w Tucholi przebywał prezydent RP Ignacy Mościcki

90 lat temu, 7 sierpnia 1930 roku, w Tucholi poświęcono sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży (męskiej)

24 lata temu, 5 sierpnia 1996 roku, na wieży kościoła Bożego Ciała w Tucholi został umieszczony krzyż o wadze 240 kg. Wykonawcą krzyża (bezpłatnie) był Zdzisław Landowski

15 lat temu, 9 sierpnia 2005 roku, do rejestru stowarzyszeń wpisane zostało stowarzyszenie „Via Natura”, najbardziej znane z tego, że we współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, funduje stypendia dla absolwentów szkół średnich z powiatu tucholskiego. Dotychczas ufundowano ponad 40 stypendiów. Pieniądze pochodzą od osób życzliwych tej akcji. Stowarzyszeniem kieruje Halina Janowska Giłka.

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś" ks. dr Zygmunta Iwickiego