Daty, daty, daty: 30 kwietnia – 6 maja - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 30 kwietnia – 6 maja

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

 • 102 lata temu, 1 maja 1916 roku,  w Tucholi, jak i w całych Niemczech wprowadzono czas letni.
 • 94 lata temu, 4 maja 1924 roku, w Tucholi wmurowano kamień węgielny pod Kopiec Wolności. Kopiec zlokalizowany był w lasku Miejskim (tzw. „Małpim Gaju”). Kopiec przetrwał do połowy lat pięćdziesiątych
 • 73 lata temu, 5 maja 1945 roku, w Tucholi powstała Spółdzielnia Spożywców Związków Zawodowych,  która po połączeniu z dwoma innymi spółdzielniami i późniejszych przekształceniach, 23 października przyjęła nazwę Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem”.
 • 73 lata temu, 7 maja 1945 roku, według danych na ten dzień, z Tucholi – miasta deportowano w głąb Rosji 111 osób, z Tucholi – wsi – 53, a ogółem z całego powiatu – 801 osób.
 • 69 lat temu, 30 kwietnia 1949 roku, w Tucholi, zlikwidowano Kuchnię Ludową z uwagi, jak tłumaczono, niewielkie zainteresowanie.
 • 68 lat temu, 1 maja 1950 roku, w Tucholi powstał Powiatowy Dom Kultury. Początkowo działał jako świetlica międzyzakładowa, od 1951 roku przy pl. Zamkowym 8
 • 68 lat temu, 6 maja 1950 roku, w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki, bardzo lubiany artysta, który pokochał Tucholę i Bory Tucholskie, co wielokrotnie deklarował. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w Warszawie, spoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie
 • 37 lat temu, 3 maja 1981 roku, w Rudzkim Moście odbyła się pierwsza msza św. w intencji rozstrzelanych w tym miejscu, w 1939 roku.
 • 34 lata temu, 4 maja 1984 roku, w Tucholi  powstał Dyskusyjny Klub Filmowy „Azyl” DKF-owi patronował Zespół Szkół Zawodowych Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Projekcje filmów, poprzedzone najczęściej prelekcjami Kazimierza Rinka, odbywały się w Kinie „Sokół.
 • 28 lat temu, 1 maja 1990 roku, mocą dekretu ordynariusza diecezji chełmińskiej Mariana Przykuckiego utworzono w Rudzkim Moście parafię pw. Opatrzności Bożej.
 • 25 lat temu, 6 maja 1993 roku, zawarto umowę partnerską pomiędzy niemieckim miastem Lubtheen i Tucholą.
 • 23 lata temu, 3 maja 1995 roku, na Placu wolności w Tucholi, ks. biskup Jan Bernard Szlaga poświęcił pomnik Królowej Korony Polskiej
 • 5 lat temu, 3 maja 2013 roku, w Tucholi, uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą postać dra Józefa Gierszewskiego, lekarza medycyny, stomatologa, prawnika, działacza społecznego oraz burmistrza i wiceburmistrza Tucholi w latach II RP. Tablica została zamieszczona na ścianie budynku przy ul. Świeckiej 27, w którym obecnie mieści się Miejskie Centrum Lekarskie.
 • Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta, „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Lubiewo wczoraj i dziś"ks. dr Zygmunta Iwickiego.