Daty, daty, daty: 15 sierpnia - 21 sierpnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 15 sierpnia - 21 sierpnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracyhttp://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

393 lata temu, 17 sierpnia 1629 roku, w Zamku Olesku na Ukrainie, urodził się król Jan III Sobieski. W 1672 roku, na rok przejął starostwo tucholskie, będąc wówczas jeszcze hetmanem wielkim koronnym. Starostwo po nim przejął Jan Andrzej Morsztyn

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

144 lata temu, 21 sierpnia 1878 roku, uroczyście otwarto budynek szkoły ( dzisiaj Szk. Podst. nr 1), w którym funkcjonowały trzy szkoły wyznaniowe: katolicka, ewangelicka i żydowska. Budowę rozpoczęto w 1876 roku.http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

148 lat temu, 17 sierpnia 1874 roku, rozpoczęło działalność Tucholskie Seminarium Nauczycielskie. Istniało do połowy lat trzydziestych. Najpierw miało siedzibę na rynku w prywatnym domu, od 1880 w obecnym budynku Zespołu Szkół Leśnychhttp://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

139 lat temu, 15 sierpnia 1883 roku, uruchomiono pierwszą linię kolejową, przechodzącą przez Tucholę (Chojnice – Laskowice).http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

84 lata temu, 18 sierpnia 1938 roku, przy działającym od 1922 roku Towarzystwie Samodzielnych Rzemieślników Chrześcijańskich w Tucholi utworzono orkiestrę dętą i smyczkową. Ustalono przy tym jednolity strój orkiestry: marynarkę granatową, dwurzędową, czarne spodnie i czapkę sportową granatowa z oznaką rzemiosła

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

26 lat temu, 15 sierpnia 1995 roku, został odsłonięty obelisk przy ul Głównej w Tucholi, w miejscu, gdzie do 1939 roku stał pomnik Królowej Korony Polskiej. Odsłonięcia dokonali przewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Królowej Korony Polskiej Tadeusza Zakryś i burmistrz Edmund Kowalskihttp://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta,  „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Okno do Wolności" Pawła Redlarskiego, WikipediA