Daty, daty, daty: 24 stycznia - 30 stycznia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 24 stycznia - 30 stycznia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Na zdjęciu fragment okładki książki Pawła Redlarskiego: "Okno do wolności"
103 lata temu, 26 stycznia 1919 roku w hotelu Johanna Neumanna odbyły się trzy przedstawienia teatralne: „Śnieżka”, „Sąd Boży” i „W Piastowskiej Chacie”. Zysk ze sprzedaży biletów został przeznaczony na tucholską bibliotekę.

102 lata temu, 29 stycznia 1920 roku, do Tucholi wkroczyły oddziały polskie, armii gen. Hallera. Po 148 latach Tuchola wracała do Polski

76 lat temu, 26 stycznia 1946 roku, w Tucholi uruchomiono pierwsze powojenne kino. Nosiło ono nazwę Światowid” i mieściło się na Rynku w Świetlicy „Borowianka”. Zostało zamknięte we wrześniu 1948 roku, z uwagi na nieodpowiednie zabezpieczenie przeciwpożarowe

2 lata temu, 29 stycznia 2020 roku, w Tucholi odbyły się uroczystości z okazji 100 rocznicy powrotu Tucholi do Polski. Był to kulminacyjny moment obchodów tego doniosłego wydarzenia

Aktualności | Urząd Miejski w Tucholi

ZDJĘCIA

Rok temu, 29 stycznia 2021 roku, w 101 rocznicę powrotu Tucholi do Polski, podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej dokonano podsumowania obchodów tej rocznicy. Zaprezentowano także książkę doktora Pawła Redlarskiego: „Okno do wolności”, które oprócz tytułowego kalendarium, zawiera także opis uroczystości i innych wydarzeń związanych z rocznicą

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta,  „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Okno do Wolności" Pawła Redlarskiego, WikipediA