Daty, daty, daty: 27 listopada - 2 grudnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 27 listopada - 2 grudnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

Na zdjęciu Michał Mróz: https://www.tucholski.pl/asp/obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci,7,artykul,2,3161194 lata temu, 2 grudnia 1829 roku, w Chełmnie urodził się ksiądz Franciszek Ksawery Zaporowicz. W latach 1869 – 1870, jako proboszcz, wybudował w Cekcynie nowy, murowany kościół. Zmarł na cholerę  5 października 1873 roku. Wystawiono wówczas we wsi figurę św. Rocha, patrona strzegącego  ludzi i bydło od zarazy.122  lata temu, 28 listopada 1901 roku, w Czerskiej Strudze urodził się ksiądz Franciszek Ringwelski. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1926 roku. Krótko przed wybuchem wojny został przeniesiony do Warszawy i mianowany Naczelnym Kapelanem Hufców Junackich, a na początku wojny dziekanem I Korpusu. Po internowaniu w Rumuni otrzymał nominację na kapelana prezydenta Raczkiewicza, którym jednak ostatecznie nie został z wagi na niemożliwość natychmiastowego wyjazdu do Francji. Zmarł 14 lutego 1980 roku, został pochowany na cmentarzu parafialnym w Leśnie9 lat temu, 1 grudnia 2014 roku, Rada Powiatu Tucholskiego wybrała Michała Mroza na Starostę Tucholskiego. Ponownie został wybrany na tę funkcję w 2018 rokuPodczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.