Daty, daty, daty: 8 sierpnia - 14 sierpnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 8 sierpnia - 14 sierpnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy

Zdjęcie: archiwum reporter-24.pl

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

164 lata temu, 14 sierpnia 1858 roku, w Małej Komorzy urodził się Bronisław Dembiński, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. W latach 1907 – 1908 rektor tej uczelni. Zmarł 23 listopada 1939 roku w Poznaniu w trakcie przewożenia z domu do obozu przejściowego, w którym miał oczekiwać na przesiedlenie do Generalnej Guberni.http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

146 lat temu, 10 sierpnia 1876 roku, do obwodu miejskiego Tucholi przyłączono obszary dworskie Konek i Piszczek. Na początku wieku do Tucholi przyłączono jeszcze m.in. część Nowej Tucholi i położony za Brdą, Królewski Rudzki Most. W 1910 roku powierzchnia miejskiej gminy Tuchola wynosiła 1318 ha

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

131 lat temu, 10 sierpnia 1891 roku, w Miejskim Rowie urodził się Paweł Pawelski. Z zawodu krawiec, założył pracownię krawiecką w kamienicy przy ul. Świeckiej 17. Za zaoszczędzone pieniądze kupił w 1930 roku dom z restauracją i sąsiednią nieruchomość, na której wybudował okazałą kamienicę, dzisiaj ks. ppłk. Józefa Wryczy 16/18. w restauracyjnym oknie zamienił witraże z elementami pruskimi na witraż z św. Małgorzatą, który w 1990 roku jego syn przekazał do Muzeum Borów Tucholskich. We wrześniu 1939 roku Paweł Pawelski został aresztowany i 4 października zamordowany strzałem w tył głowy w więzieniu przy ul. Dworcowej

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

83 lata temu, 13 sierpnia 1939 roku, rozpoczęły się pierwsze Dni Borów Tucholskich, wtedy pod nazwą Tygodnia Borów Tucholskich. Impreza, odbywająca się w przededniu wybuchu II wojny światowej miała charakter patriotyczny. Po wojnie reaktywowano DBT w 1961 rokuhttp://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

20 lat temu, 14 sierpnia 2001 roku, Krzysztof Joppek został wybrany Burmistrzem Tucholi. Wyboru dokonała Rada Miejska. Funkcję pełnił do końca III kadencji, czyli do 2002 roku.

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

17 lat temu, 9 sierpnia 2005 roku, do rejestru stowarzyszeń wpisane zostało stowarzyszenie „Via Natura”, najbardziej znane z tego, że, we współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności, funduje stypendia dla absolwentów szkół średnich z powiatu tucholskiego. Stowarzyszeniem kieruje Halina Janowska Giłka.

Galeria

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

5 lat temu, 11 sierpnia 2017 roku, nad Borami Tucholskimi przeszedł tragiczny w skutkach huragan, którego skutki cały czas możemy oglądać

ZDJĘCIA Z RACIĄŻA

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta,  „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Okno do Wolności" Pawła Redlarskiego, WikipediA