Dodatek za trudne warunki pracy tylko, gdy nauczyciel taką pracę wykonywał - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dodatek za trudne warunki pracy tylko, gdy nauczyciel taką pracę wykonywał

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Zdjęcie - źródło: iStock

Dodatek za trudne warunki pracy należy się nauczycielowi tylko wtedy, gdy faktycznie taką pracę wykonywał. Trudno, by nauczyciel praktycznej nauki zawodu szkół leśnych dostał pieniądze za pracę w lesie, jeżeli takie zajęcia się nie odbywały. Decyzje w zakresie organizacji pracy jednostki systemu oświaty podejmuje dyrektor tej jednostki - przypomina MEN.

W przypadku, gdy zadania jednostki systemu oświaty nie mogą być realizowane w ten sposób, dyrektor tej jednostki, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, ustala inny sposób realizowania tych zadań i informuje o tym organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Za organizację realizacji zadań jednostki systemu oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań odpowiada dyrektor jednostki.

Nauczyciel bez obowiązkowej oceny, ale i bez dodatku>>


Wszystko zależy od dyrektora(DALEJ)