Dyrektor ukarze ucznia, ale sprawa może trafić też do sądu - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dyrektor ukarze ucznia, ale sprawa może trafić też do sądu

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 

Zdjęcie - Źródło: iStock
 
W myśl projektu zmian w ustawie o nieletnich dyrektorzy szkół będą mogli rozwiązać część problemów z uczniami poprzez różnego rodzaju kary, także porządkowe. Eksperci propozycje chwalą, bo mniej błahych spraw trafi do sądów rodzinnych, ale może dochodzić do zamiatania tych poważniejszych pod szkolny dywan lub do podwójnego karania.
 

O planach umożliwienia dyrektorom dyscyplinowania "trudnej" młodzieży, bez konieczności zawiadamiania policji czy sądu rodzinnego, serwis Prawo.pl pisał już kilka miesięcy temu. Stosowne zapisy znalazły się w projekcie ustawy o nieletnich.  Zakładają, że w sytuacji gdy nieletni wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, dyrektor szkoły, do której uczęszcza, będzie mógł, za zgodą rodziców albo opiekuna dziecka zastosować różnego rodzaju środki oddziaływania wychowawczego. To on musi ocenić, czy takie działanie jest wystarczające.  Katalog ma być otwarty i nie wyłączać zastosowania kar określonych w statucie szkoły. (Dalej)