Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi podpisał porozumienie o współpracy - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi podpisał porozumienie o współpracy

z Prezesem Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A.

25 marca 2019 r. w Auli Auditorium Novum Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy zorganizowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika. Współorganizatorem kongresu było Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W Kongresie udział wzięli Poseł na Sejm RP Tomasz Latos, dr hab. inż. Halina Olszewska, prof. UTP Prorektor ds. dydaktycznych i studenckich, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy Piotr Andrzej Krzyżaniak, przedstawiciele jednostek samorządu miast, powiatów i gmin,  Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, nauczyciele, dyrektorzy szkół, doradcy zawodowi, a także lokalni przedsiębiorcy.

Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy był dziesiątym z szesnastu spotkań organizowanych w Polsce, upowszechniającym zmiany w szkolnictwie branżowym i technicznym zaproponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Spotkanie poświęcone było omówieniu najważniejszych zmian w systemie kształcenia zawodowego, a także przedstawieniu sytuacji szkolnictwa branżowego i technicznego w regionie.

Ważnym punktem spotkania było podpisanie porozumień o współpracy pomiędzy pięcioma szkołami i pracodawcami. Umowy podpisali: Zespół Szkół Elektronicznych w Bydgoszczy z Atos Global Delivery Center Polska sp. z o.o.,  Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi z Przedsiębiorstwem Hydrauliki Siłowej Hydrotor S.A., Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie z DAW-TRANS Sp. z o.o. sp. k., Zespół Szkół Samochodowych w Toruniu z Kujawski Truck Center Sp. z o.o. oraz DBK Sp. z o.o. Autoryzowany serwis DAF.

W trakcie kongresu podziękowano za współpracę i promocję kształcenia branżowego pracodawcom: iQor Global Services Poland Sp. z o.o., Przedsiebiorstwu Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A., Wydawnictwu „Kreska” z Bydgoszczy, Firmie Renex Sp. z o.o. z Włocławka, Firmie  WIKA Polska z Włocławka, Firmie Hydro Vacuum S.A. z Grudziądza, Firmie ANIRO z Torunia, Firmie Interset Sp. z o.o. z Rogówka, Firmie MONDI Świecie S.A., Firmie INOFAMA S.A. z Inowrocławia. Podziękowania odebrali przedstawiciele jednostek.

Zagadnienia dotyczące szkolnictwa branżowego były poruszone także podczas paneli dyskusyjnych. Tematyka poszczególnych paneli obejmowała:

- Współpracę z pracodawcami przy dostosowywaniu oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy oraz w planowaniu, realizacji i ocenie efektów tego kształcenia. Panel poprowadził pan Czesław Stawikowski, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, koordynator ds. kształcenia zawodowego.

- Ucznia w centrum zmian w kształceniu zawodowym – od wyboru zawodu, poprzez wysokiej jakości innowacyjny proces kształcenia, do sukcesu na rynku pracy. Panel poprowadziła pani Iwona Andrzejewska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zastępca koordynatora ds. kształcenia zawodowego.

Uczestnicy kongresu dyskutowali o sytuacji na rynku pracy, kierunkach rozwoju kształcenia zawodowego, roli i formach współpracy szkół, pracodawców i organów prowadzących. Ponadto zwrócono uwagę na rolę doradztwa zawodowego w wyborze kierunku kształcenia oraz realizację innowacyjnych metod w procesie kształcenia zawodowego.

Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy był też okazją do prezentacji oferty edukacyjnej i kierunków kształcenia w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego.

informacja i zdjęcie: https://kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

Materiał: tuchola.pl