Episkopat: Religia w szkole w wymiarze dwóch lekcji - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Episkopat: Religia w szkole w wymiarze dwóch lekcji

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc

 
Nauczanie religii odbywa się w wymiarze dwóch jednostek tygodniowo - podkreśliła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. I przypomniała o konieczności respektowania przez organy prowadzące i dyrekcje placówek oświatowych regulacji prawnych o nauczaniu religii w szkole.

W przekazanym w piątek mediom przez Biuro Prasowe KEP komunikacie jego autorzy podkreślają, że "dzieci oraz młodzież uczęszczający do placówek oświatowych, w których odbywa się nauczanie religii, zobowiązani są w sumieniu uczestniczyć w tych zajęciach". - Rodzice powinni zapisać swoje dzieci na zajęcia z religii w przedszkolu lub szkole poprzez złożenie stosownej pisemnej deklaracji – przypomina Komisja.(DALEJ)