Gmina Tuchola: Droga w Małym Mędromierzu gotowa - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Droga w Małym Mędromierzu gotowa

Droga przy cmentarzu w Małym Mędromierzu została ukończona. Przedmiotem inwestycji było:

- przebudowa drogi wewnętrznej długości 92,32 m wraz z budową zjazdów i dojść do posesji o nawierzchni z kostki betonowej,

- przebudowa zjazdu do drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola – Rogoźno w ramach przebudowy drogi wewnętrznej przy cmentarzu w m. Mały Mędromierz. Długość planowanej przebudowy zjazdu wynosi 4,49 m

Przewidziany zakres robót drogowych obejmował:

- odtworzenie trasy i punktów wysokościowych,

- wykonanie robót ziemnych,

- osłonięcie kabli teletechnicznych,

- wykonanie profilowania i zagęszczenia koryta,

- wykonanie podbudowy jezdni, zjazdów, dojść do posesji,

- wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, dojść do posesji,

- odtworzenie nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej,

- ustawienie znaków stałej organizacji ruchu.

Zadanie realizowała firma VIGA Jadwiga Markiewicz z Tucholi za kwotę 49.468,14 zł brutto. Kostkę oraz część obrzeży zakupiono ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa M. Mędromierz.

Materiał: tuchola.pl