Gmina Tuchola: Inwestycje w 2018 roku - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Inwestycje w 2018 roku

Budowa i przebudowa dróg, ulic i chodników, modernizacja obiektów użyteczności publicznej, nowe oświetlenie drogowe, budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej, modernizacja placówek oświatowych - to tylko niektóre z inwestycji, jakie zostały przeprowadzone lub trwają w tym roku w gminie Tuchola.

„Jest to możliwe dzięki bardzo dobrej kondycji finansowej naszego samorządu. Korzystamy zarówno ze środków zewnętrznych, jak i własnych” – podkreśla burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski. Jak dodaje, gmina konsekwentnie realizuje kolejne zadania.

Poniżej znajduje się szczegółowy wykaz.

Inwestycje 2018(Dalej)

Materiał: tuchola.pl