Gmina Tuchola: Mieszkańcy Koślinki w Legbądzie będą mieli nową drogę. - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Mieszkańcy Koślinki w Legbądzie będą mieli nową drogę.

W dniu dzisiejszym (31 sierpnia 2018 roku) nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Gminą Tuchola, reprezentowaną przez Burmistrza Tucholi Tadeusza Kowalskiego, a Zakładem Sprzętowo-Transportowym pana Czesława Pawłowskiego na wykonanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Łosiny – Kurcze od km 3+000 do km 3+978”. (Koślinka w Legbądzie). Inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych z 2017 roku do realizacji w roku 2018 i 2019. Wartość umowy wynosi:  855 875,89 zł brutto. Termin realizacji 30 listopada 2018 r.