Gmina Tuchola: Nowe oświetlenie drogowe i uliczne - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Nowe oświetlenie drogowe i uliczne

Materiał: tuchola.pl

55 słupów oświetleniowych zamontowano od początku 2018 r. na terenie gminy Tuchola. Inwestycja polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu oświetlenia, a jej wartość wyniosła łącznie 341 tys. 817 zł. W całości została sfinansowana ze środków własnych gminy Tuchola.

W ramach budowy oświetlenia drogowego zainstalowano 42 słupy oświetleniowe (84 punkty świetlne) Przy Szosie Bydgoskiej oraz po 3 słupy oświetleniowe (3 punkty świetlne) w Legbądzie przy ul. Akacjowej i w Nadolnej Karczmie. Jest to oświetlenie typu LED.

Z kolei w ramach oświetlenia ulicznego w Tucholi nowe słupy zamontowano przy: ul. Kościuszki (doświetlenie obrębu Domu Dziecka – dwa słupy z podwójnymi oprawami sodowymi) oraz skrzyżowania ul. Kościuszki z ul. Świecką (dwa słupy z oprawami sodowymi), ul. Saganowskiego (jeden słup) i ul. Piastowskiej (dwa słupy parkowe z oprawami sodowymi, które oświetlają przejście przy przedszkolu).

Przy Szosie Bydgoskiej

Legbąd, ul. Akacjowa

ul. Kościuszki

ul. Saganowskiego

ul. Piastowska