Gmina Tuchola: Odpowiedzi na interpelacje - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Odpowiedzi na interpelacje

Zdjęcie: tuchola.pl
 
Podczas sesji Rady Miejskiej w Tucholi zgłosiłem trzy interpelacje, które dotyczyły parkingów oraz kąpielisk w Stobnie i Raciążu. Odpowiedzi udzielił pan Burmistrza Tadeusz Kowalski. Pytania i odpowiedzi zamieszczam poniżej:
Paweł Cieślewicz
 
1. Czy jest planowane utworzenie miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w pobliżu Miejskiego Centrum Lekarskiego? Z uwagi na lokalizację przychodni, chodzi o wytyczenie miejsc w pobliżu parkingu „Netto”. Osoby niepełnosprawne mogłyby z tego parkingu przejść do przychodni przez tylną bramę, bo jak zauważyłem i mam nadzieję, że w godzinach jej pracy jest tak zawsze, brama zamykana jest tak, że pozwala przemieszczać się przez nią pieszym, czy tez osobom na wózkach inwalidzkich.
 
Odp. Przy okazji odnowienia oznakowania poziomego na terenie miasta, na parkingu przy ul. Pocztowej, wyznaczone zostanie miejsce parkingowe dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne. Przewidywany termin realizacji - czerwiec 2022 rok
 
2. Jakie czynności wykonuje kontrolujący parking, jeśli na miejscu postoju dla niepełnosprawnego parkuje samochód, który nie ma specjalnego oznakowania, uprawniającego do parkowania w tym miejscu?
Odp. Interpelację przesłano do operatora Strefy Płatnego Parkowania w Tucholi - firmy Apcoa Parking Polska Spółka z o.o. Odpowiedź w załączeniu
 
Odp. Odpowiedź operatora: (...) Informuję, iż kontrolerzy SPP w Tucholi, zgodnie z obowiązującą umową, współpracują z Policją i zgłaszają na bieżąco sprawy tego typu oraz inne wykroczenia w obszarze SPP w Tucholi
 
3. Czy lub kiedy podjęte zostaną działania zmierzające do uruchomienia infrastruktury na plażach w Stobnie i w Raciążu? Myślę, że planem minimum mogłoby być uruchomienie wypożyczalni sprzętu pływającego, który został w obu miejscach zgromadzony. Mając na uwadze tegoroczne, negatywne doświadczenia, niezależne od zarządzającego tymi obiektami, poza wcześniejszym działaniem, należałoby również wstępnie rozważyć alternatywne możliwości, nie tylko standardową dzierżawę obu budynków. Chodzi o ewentualne podjęcie rozmów na ten temat z przedstawicielami sołectw.
 
Odp: Od kilku lat zamieszczane są w mediach ogłoszenia i podejmowane są rozmowy na temat możliwości dzierżawy stanic wodnych w Stobnie i w Raciążu. O ile w Raciążu zdarzały się sezony, kiedy działał punkt małej gastronomii wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego, prowadzony przez dzierżawców, o tyle w Stobnie nie pojawiają się chętni do prowadzenia takiej działalności.
Kilka lat temu OSiR w Tucholi zatrudniał w Stobnie osobę do wypożyczalni sprzętu pływającego, jednak miejsce to nie cieszyło się zainteresowaniem mieszkańców i turystów, a uzyskane środki z wypożyczalni w żaden sposób nie pokrywały kosztów utrzymania pracownika.
Jesienią 2021 r., po spotkaniach wiejskich, odbyło się spotkanie robocze z udziałem pani v-ce burmistrz, pani kierownik WOŚ i pana dyrektora OSiR-u, na którym ustalono, że budynkiem wraz z wypożyczalnią sprzętu pływającego w Stobnie, od sezonu 2022 zajmie się osoba wyznaczona przez sołectwo, co było postulatem uczestników ostatniego zebrania wiejskiego ( wrzesień 2021)
Natomiast w Raciążu, również nie ma przeszkód, aby rozważyć zlecenie wypożyczenia sprzętu pływającego zainteresowanemu podmiotowi lub podobnie jak w przypadku Stobna - sołectwu
Sprawa dotycząca ewentualnego uruchomienia kąpieliska wymaga uprzedniego uregulowania spraw własnościowych jeziora. Jest to proces niezależny od gminy, stąd do tej pory wskazane powyżej kwestie stanowią przeszkodę do wnioskowanego zagospodarowania terenu pod ewentualne kąpielisko.