Gmina Tuchola: Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej do Bladowa - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Ogłoszono przetarg na budowę ścieżki rowerowej do Bladowa

 

12 czerwca br. gmina Tuchola ogłosiła przetarg na „Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice – Świecie poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Bladowo – Tuchola”. Zadanie polega na budowie drogi rowerowej o szerokości 2,5 m o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, z dopuszczeniem ruchu pieszych.

Na terenie miasta Tucholi wydzielono drogę rowerową o szerokości 2 m i chodnik o szerokości 2 m. W celu zrealizowania zadania bez ingerencji w grunty obce, przesunięto oś drogi wojewódzkiej o około 1,3 m co pozwoliło na lokalizację chodnika i drogi rowerowej w istniejącym pasie drogowym drogi wojewódzkiej.

W ramach zadania zostaną również utwardzone zjazdy indywidualne i publiczne oraz skrzyżowania. Ponadto zaprojektowano poręcze sprężyste oddzielające jezdnię od drogi rowerowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Przewidziano również nowe nasadzenia zieleni w obrębie projektowanej ścieżki.

Zadanie jest dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Działania 3.4 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych. Zakończenie zadania przewidziano do 10 września 2018 roku.

Materiał: tuchola.pl