Gmina Tuchola: Rozstrzygnięto konkurs: Mój dom na medal - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Rozstrzygnięto konkurs: Mój dom na medal

i przyjęto przyszłoroczny budżet gminy Tuchola

Dziś (21.12) odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Tucholi. Obrady rozpoczęły się od oficjalnego rozstrzygnięcia konkursu „Mój dom na medal”.

Kapituła konkursowa dorocznej „Nagrody Burmistrza Tucholi za szczególne osiągnięcia remontowe lub modernizacyjne o istotnym znaczeniu dla ekspozycji budynków stanowiących elementy kultury materialnej gminy Tuchola” zdecydowała, aby nie przyznawać I nagrody.

II nagrodę w kwocie 8.000,00 zł przyznano dla:

Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości położonej przy ul. Chojnickiej 14 w Tucholi, reprezentowanej przez zarządcę nieruchomości – Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi Spółkę z o.o. - za remont elewacji frontowej i bocznej nieruchomości obejmującej: wykonanie nowych tynków, odtworzenie zniszczonych detali architektonicznych (gzymsy, opaski, blendy) wraz z ich odmalowaniem, wymianą rynien i rur spustowych, konserwację elementów opierzenia.

III nagrodę w kwocie 6.000,00 zł przyznano dla:

Pani Barbary Schwidt, właścicielki nieruchomości położonej przy Placu Wolności 20 w Tucholi - za remont elewacji frontowej nieruchomości obejmującej wykonanie nowej elewacji wraz z odtworzeniem zniszczonych detali architektonicznych, remont dachu, kominów oraz zmianę ogrzewania z węglowego na gazowe.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Podczas sesji Rada Miejska w Tucholi uchwaliła również budżet na 2019 r. Wszyscy radni byli jednomyślni, uchwałę przyjęli 14 głosami „za”.

Dochody planowane są na poziomie 78 350 000 zł, a wydatki – 86 850 000. Na inwestycje gmina przeznaczy 10 608 100 zł. Wśród nich są:

  • inwestycje drogowe – 7 765 000 zł
  • inwestycje wodno-kanalizacyjne – 2 345 000 zł
  • bezpieczeństwo publiczne – 300 000 zł
  • inwestycje w infrastrukturę sportową – 176 100 zł

Materiał: tuchola.pl