Inwestycje drogowe w Tucholi nie zwalniają tempa - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Inwestycje drogowe w Tucholi nie zwalniają tempa

Materiał: tuchola.pl
 

Widać już pierwsze efekty przebudowy ulic Kolejowej, Chopina i Karasiewicza. Ruszyły też roboty drogowe na ul. Sępoleńskiej. Inwestycja obejmie odcinek o długości 220 mb, tj. od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Szkolną i Kreffta.

W ramach zadania przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz dwa skrzyżowania (z ulicami Szkolną/Kreffta i ulicą Kolejową). Szerokość jezdni wyniesie 5,5 m. Natomiast po obu stronach ulicy Sępoleńskiej powstaną chodniki o szerokości 2 m.

Nawierzchnia jezdni projektowana jest w technologii mieszanek mineralno-bitumicznych, z wyjątkiem rejonu skrzyżowania ul. Sępoleńskiej i Szkolnej/Kreffta, gdzie zaprojektowano nawierzchnię z kostki kamiennej rzędowej oraz przejścia dla pieszych w rejonie przedmiotowego skrzyżowania, gdzie przewidziano nawierzchnię z czerwonej kostki klinkierowej.

Chodniki wykonane zostaną z kostki betonowej oraz z cegły klinkierowej czerwonej (w niewielkim fragmencie w rejonie skrzyżowania Sępoleńska - Szkolna/Kreffta). Zjazdy na drogi publiczne planuje się wykonać z kostki betonowej, jedynie w rejonie skrzyżowania ul. Sępoleńskiej z ul. Szkolną/Kreffta, z kostki granitowej regularnej 8/11.

Pozostały teren zagospodarowany zostanie zabrukami i zielenią.

Oprócz robót drogowych, wykonana zostanie także nowa sieć oświetlenia ulicznego (4 punkty świetlne, w tym jeden z podwójnym ramieniem i trzy z pojedynczym).

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 928.688,00 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 1.150.401,83 zł. Jest ono realizowane przez firmę MARBRUK z Charzyków. Termin wykonania do 31.08.2020 r.

Czytaj również:

Teren przy dworcu w Tucholi przejdzie metamorfozę. Inwestycja już ruszyła

Inwestycje drogowe w centrum Tucholi trwają w najlepsze. Uwaga, są zmiany w organizacji ruchu