Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi

Burmistrz Tucholi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. ppłk. Józefa Wryczy w Tucholi.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym (w tym z numerem telefonu) i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Tucholi”.

Oferty składać należy w terminie do dnia 6 października 2017 r. do godz. 14.00 na adres:

Gminny Zespół Oświatowy w Tucholi

ul. Dworcowa 4,

89-500 Tuchola

pok. nr 1