Mniej ośrodków rozpatrzy odwołanie od orzeczenia o urlopie dla poratowania zdrowia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Mniej ośrodków rozpatrzy odwołanie od orzeczenia o urlopie dla poratowania zdrowia

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
Zdjęcie - źródło: iStock
 
Zmieni się rozporządzenie dotyczące orzekania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Ma to związek z zamknięciem jednego z instytutów rozpatrujących odwołania od orzeczeń lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na liście pozostaną już jedynie dwa podmioty, do których można złożyć takie odwołanie.

Nauczyciel, chcąc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, złoży pisemny wniosek do dyrektora, który skieruje go na badania do lekarza medycyny pracy. Na zgłoszenie się do specjalisty pedagog będzie miał 30 dni od wystawienia skierowania. Z otrzymanym od lekarza orzeczeniem nauczyciel zgłasza się do dyrektora, który udziela mu urlopu dla poratowania zdrowia, chyba że ma wątpliwości co do zasadności orzeczenia.(DALEJ)