Nawierzchnię gruntową zastąpi asfaltowy dywanik. Rusza przebudowa drogi Legbąd - Łosiny - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nawierzchnię gruntową zastąpi asfaltowy dywanik. Rusza przebudowa drogi Legbąd - Łosiny

Materiał: tuchola.pl
 
 

8 października br. przekazano plac budowy pod realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej Legbąd – Łosiny na odcinku od km 0+000 do km 1+017 o dł. 1,17 km wraz z włączeniem się w drogę wojewódzką nr 237 w km 8+006.

Zadanie obejmuje:

- roboty ziemne po uprzednim wykarczowaniu korzeni,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

- ułożenie warstwy wiążącej oraz warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,

- przebudowę istniejących zjazdów,

- wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego oraz niezbędnej infrastruktury, m.in. znaków pionowych.

Ponadto w ramach inwestycji zostaną przebudowane istniejące elementy infrastruktury teletechnicznej, która koliduje z modernizowaną drogą. Chodzi o napowietrzną linię kablową telekomunikacyjną.

Wykonawcą zadania jest ZST Czesław Pawłowski z Tucholi. Wartość zadania wynosi 528.362,79 zł brutto. Termin realizacji: 30.11.2020 r.