NIK: reforma edukacji nieprzemyślana i niedofinansowana - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

NIK: reforma edukacji nieprzemyślana i niedofinansowana

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Minister nie przeprowadził rzetelnych i kompleksowych analiz dotyczących kumulacji roczników. Zabrakło też refleksji przy tworzeniu nowych podstaw programowych. Raport Najwyższej Izby Kontroli nie pozostawia suchej nitki na reformie oświaty. Wynika z niego, że zmiany pogorszyły warunki w co trzeciej szkole.

Wprowadzone w niecałe dziewięć miesięcy zmiany w systemie oświaty zostały nierzetelnie przygotowane i wdrażane. Minister nie dokonał rzetelnych analiz finansowych i organizacyjnych skutków reformy - punktuje Najwyższa Izba Kontroli. Zabrakło też finansowania -  subwencja oświatowa, z której miały być sfinansowane zmiany, wzrosła o 6 proc, a wydatki samorządów na szkoły powiększyły się o 12 proc(Dalej)