Nowo wybrany burmistrz i radni otrzymali zaświadczenia o wyborze - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nowo wybrany burmistrz i radni otrzymali zaświadczenia o wyborze

Informujemy, iż na mocy Obwieszczeń Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego we wtorek (6.11) w Urzędzie Miejskim w Tucholi nowo wybranemu burmistrzowi Tucholi oraz radnym wręczono zaświadczenia o wyborze.

Z kolei na mocy Postanowienia nr 246/18 Komisarza Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Miejskiej w Tucholi wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października I sesja Rady Miejskiej w Tucholi odbędzie się 21 listopada br. o godz. 9:00 w Urzędzie Miejskim w Tucholi, sala 203. Podczas sesji radni oraz burmistrz Tucholi wybrani na kadencję 2018 – 2023 złożą ślubowanie.

Materiał: tuchola.pl