O maturach w procentach - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

O maturach w procentach

W zeszłym tygdniu w Społecznym Liceum Ogólnokształcacym odbyło się spotkanie dyrektora placówki Stanisława Łangowskiego z rodzicami. Na zebraniu m.in. poruszono temat zdawalności matury w szkole.

Zdawalność matury w woj. kujawsko-pomorskim w maju 2013 roku we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych wyniosła 80,1%. W liceach ogólnokształcących woj. kujawsko-pomorskiego było lepiej, gdyż wynik ogólnowojewódzki wyniósł 85,6%. W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu tucholskiego zdawalność matury w maju 2013 roku wyniosła 79%.

Licealiści Tucholskiej Szkoły Realnej wykazali się na maturze 100% skutecznością i jest to w kontekście powyższych danych powodem do zadowolenia absolwentów, ich rodziców, dyrekcji i nauczycieli. Analiza danych dotyczących poziomu zdawalności poszczególnych przedmiotów obowiązkowych na maturze, w maju 2013 roku także dostarcza wielu powodów do satysfakcji całej społeczności Tucholskiej Szkoły Realnej.


Dyrektor Stanisław Łangowski podczas spotkania z rodzicami.

Średnie wyników z pisemnych egzaminów przedstawiają się następująco:
a/ z języka polskiego:
w woj. kujawsko-pomorskim 59,7%
w powiecie tucholskim 52,25%
w Tucholskiej Szkole Realnej 69,2%
b/ z matematyki:
w woj. kujawsko-pomorskim 66,1%
w powiecie tucholskim 55,01%
w Tucholskiej Szkole Realnej 73,1%
c/ z języka niemieckiego:
w woj. kujawsko-pomorskim 64,1%
w powiecie tucholskim 52,7%
w Tucholskiej Szkole Realnej 76,0%
d/ z języka angielskiego:
w woj. kujawsko-pomorskim 76,0%
w powiecie tucholskim 66,2%
w Tucholskiej Szkole Realnej 72,3%

Przedstawione powyżej informacje świadczą o dobrej pracy szkoły i rzetelnym wypełnianiu zadań.

(red.)