Oceny zachowania nie zawsze sprawiedliwe - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Oceny zachowania nie zawsze sprawiedliwe

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
 
Oceny zachowania są nieporównywalne, nieobiektywne, jak stara matura sprawdzana przez nauczycieli w szkole. Jedni rodzice przywiązują do niej wagę, inni kompletnie nie. Ocena z zachowania to przede wszystkim straszak na wagarowiczów.
 
Podstawę prawną znajdziemy w Ustawie o systemie oświaty; Dz.U.2019.0.1481 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Rozdział 3a. poświęcony jest ocenianiu, klasyfikowaniu i promowaniu uczniów w szkołach publicznych. Art. 44b. - ocenianiu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia. Jednak to ustalenia wynikające z wewnątrzszkolnych regulaminów opartych na dyskusjach z radą rodziców powinny być brane pod uwagę przy wystawianiu oceny zachowania. I właśnie z tym bywa różnie.(DALEJ)