Po strajku i reformie konflikty w oświacie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Po strajku i reformie konflikty w oświacie

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
Zdjęcie - źródło: iStock

Strajk i reforma zmieniły sposób, w jaki postrzegani są nauczyciele. Doszło do pogłębienia podziałów pomiędzy nauczycielami a rodzicami, a także pomiędzy samymi nauczycielami - mówili prelegenci VI Kongresu Edukacja i Rozwój. Dużym problemem była też wojna informacyjna, która toczyła się w związku ze strajkiem.

- Większość nauczycieli ocenia, że po strajku i reformie w oświacie jest gorzej - mówił Mirosław Sielatycki,  zastępca dyrektora Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy, podczas VI Kongresu Edukacja i Rozwój, zorganizowanego przez Wolters Kluwer. Ostatnie wydarzenia w oświacie zintensyfikowały negatywne zjawiska, takie jak braki kadrowe w oświacie, rezygnacja doświadczonych pedagogów z pracy, dojazdy, podziały i spory kompetencyjne.

Dyrektor w czasie strajku między młotem a kowadłem>>

Wojna informacyjna w czasie strajku nauczycieli(DALEJ)