Ponad 58% ankietowanych uczniów przyznało się do picia alkoholu! - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Ponad 58% ankietowanych uczniów przyznało się do picia alkoholu!

Powiat Tucholski (przy współfinansowaniu gmin powiatu) przeprowadził badanie ankietowe dot. diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych we wszystkich gimnazjach powiatu. Badanie zostało przeprowadzone i opracowane przez Studio Diagnozy i Profilaktyki z Krakowa. W badaniu wzięło udział 1216 uczniów szkół gimnazjalnych.

Z danych uzyskanych na podstawie 1216 ankiet wynika, że ponad 58% badanych uczniów przyznało się do spożycia alkoholu. Najwyższy odsetek badanych uczniów mających kontakt z alkoholem wystąpił w gminach Kęsowo (74,1%) oraz Gostycyn (71,7%), natomiast najniższy w gminie Śliwice (46,5%). Aż 19% badanych gimnazjalistów w powiecie tucholskim przynajmniej raz w życiu upiło się, tracąc kontrolę nad własnym zachowaniem.

Do sięgnięcia kiedykolwiek w życiu po narkotyki przyznało się w badaniach 8,8% gimnazjalistów. Najwyższy odsetek uczniów mających kontakt z narkotykami wystąpił w gminie i mieście Tuchola (12,6%), natomiast najniższy w gminie Śliwice (4,7%).

Niepokojący jest względnie łatwy dostęp badanych uczniów do substancji psychoaktywnych. 35,5% badanych gimnazjalistów oceniło zakup alkoholu jako raczej łatwe lub bardzo łatwe zadanie, 15,5% badanych gimnazjalistów wypowiadało się w ten sposób o narkotykach, zaś 17,7% badanych gimnazjalistów przyznało, że zakup dopalaczy jest raczej łatwym lub łatwym zadaniem. Według wyników ankiety najbardziej sprzyjające okoliczności do kontaktu z alkoholem i narkotykami stwarzają wakacje oraz czas wolny.

Szczegółowe wyniki badań dostępne są TUTAJ (Powiat Tucholski 2013- diagnoza.pdf)
   
(mat. bippowiat.tuchola.pl)
(fot. nasygnale.pl)