Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2017 - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej 2017

Powiatowa uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się 13 października w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Tucholi.

Michał Mróz Starosta Tucholski wyraził swoją radość ze spotkania w dniu dzisiejszym z najlepszymi z najlepszych, można powiedzieć mistrzów nauczycielskiego zawodu. Gratulował przyznanych medali, odznaczeń i nagród, życzył, aby nigdy nie brakło energii i „twórczego niepokoju” w realizowaniu nawet najbardziej nietuzinkowych pomysłów, życzył, by działaniom towarzyszyło  zdrowie niezbędne do ich realizowania i aby  wszyscy po latach byli ciepło wspominani przez swoich wychowanków. Uroczystość poprowadził Jerzy Kowalik Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego i Danuta Wytrążek Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia i Sportu.

Spotkanie to było przede wszystkim okazją do wręczenia Nagród Starosty Tucholskiego, aktów mianowania nauczycielom, którzy w tym roku zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego, gratulacji z okazji zdobycia Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej. Zarząd Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości uhonorował  przedsiębiorców, którzy wspierają szkoły, przyjmując uczniów na praktyki.

W uroczystości udział wzięli dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat tucholski, a także przedstawiciele związków zawodowych Pan Edmund Rząska – Prezes Zarządu Oddziału ZNP, Pani Lidia Ewa Łapka – Przewodnicząca Komisji Pracowników Oświaty NSZZ „Solidarność”.

Całą uroczystość uświetnił występ uczennic z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tucholi: Aleksandra Frąckowska - wokalistka, Natalia Smigel  - wokalistka, Klaudia Karpus - recytacja.

 

Nagrody Starosty Tucholskiego dla nauczycieli otrzymali:

Witold Smoczyk - Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi

Ireneusz Wesołowski - Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

Wojciech Ziółkowski - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Ewelina Pociot Gostomska - Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna w Tucholi

Renata Tajl - Tucholskie Centrum Edukacji  Zawodowej w Tucholi

Anna Czapiewska - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

Dorota Zielińska - Zespół Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi

Aleksandra Wegner - Zespół Szkół Ogólnokształcących w Tucholi

Alicja Malicka - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi

Monika Bartoszak - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Tucholi

Tadeusz Pluschke - Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

Monika Mews - Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi

 

W tym roku kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego zdobyły:

Magda Rychłowska - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tucholi

Marta Hoppe - Przybyszewska - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Tucholi

 

Gratulacje z okazji zdobycia Medali za Długoletnią Służbę oraz Medali Komisji Edukacji Narodowej odebrali:

Jerzy Kornaś  -Dyrektor ZSLiT -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Andrzej Majewski – Nauczyciel ZSLiT -  Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Lucyna Pawelska – Nauczyciel ZSO - Medal Złoty za Długoletnią Służbę

Mariola Wądołowska – Sekretarz ZSO - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Urszula Piotrowska –Dyrektor ZSO -  Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Ewa Domeracka – Nauczyciel ZSLiA - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Kamila Kołecka –Świetlik – Nauczyciel ZSLiA - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Lidia Ewa Łapka  - Nauczyciel  ZSLiA - Medal Srebrny za Długoletnią Służbę

Katarzyna Stachowicz – Grabowska - Nauczyciel  ZSO - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Magdalena Sienkiewicz – Lipińska - Nauczyciel  ZSO - Medal Brązowy za Długoletnią Służbę

Ireneusz Wesołowski – Dyrektor ZSLiA - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Adrianna Nowakowska - Nauczyciel ZSLiA- Medal Komisji Edukacji Narodowej

Joanna Połom – Nauczyciel ZSLiA - Medal Komisji Edukacji Narodowej

Maria Wojtas – Nauczyciel ZSLiA - Medal Komisji Edukacji Narodowej

 

Materiał: tucholski.pl