Projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już w Sejmie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już w Sejmie

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 

Zdjęcie - Źródło: iStock
 
Podniesienie średniego wynagrodzenia nauczycieli, wprowadzenie świadczenia na start dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenia ścieżki awansu zawodowego - takie m.in. zmiany w Karcie Nauczyciela przewiduje wniesiony właśnie do Sejmu przez posłów PiS projekt nowelizacji ustaw.
 

Proponowana zmiana ma wprowadzić do prawa uzgodnienia przyjęte w trakcie negocjacji z nauczycielskimi związkami zawodowymi w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" rząd zaproponował: prawie 15 proc. podwyżki w 2019 r. dla nauczycieli (9,6 proc. podwyżki we wrześniu plus wypłacona już pięcioprocentowa podwyżka od stycznia), skrócenie stażu, ustalenie kwoty dodatku za wychowawstwo na poziomie nie mniejszym niż 300 zł, zmianę w systemie oceniania nauczycieli i zmniejszenie biurokracji.(Dalej)