Przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach wkrótce mniej restrykcyjne - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach wkrótce mniej restrykcyjne

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
 
Związkowcy chcą nowelizacji przepisu regulującego postępowania dyscyplinarne nauczycieli. Zmiana ma wyeliminować problem ze wszczynaniem postępowań z błahych powodów. Obecnie dyrektor ma obowiązek zawiadamiać o każdym popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka.

Taki przepis Karty Nauczyciela obowiązuje od 1 września 2019 r. - pomysłodawcą zmiany był rzecznik praw dziecka, który chciał wyeliminować nadużywanie kar porządkowych przez dyrektorów szkół, którzy zamiast zgłaszać sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu stosowali art. 108 Kodeksu pracy.


Kara porządkowa tylko w szczególnych przypadkach(DALEJ)