Rozstrzygnięcie Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Rozstrzygnięcie Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich

Materiał: tuchola.pl
 

W piątkowe popołudnie (8.10.2021) w Tucholskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich. Prace rękodzielników można oglądać na sali wystaw TOK.

Galeria zdjęć

Protokół z posiedzenia jury Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich 2021 z dnia 27 września 2021 r. w Tucholi

Przedmiotem Konkursu Współczesnej Sztuki Ludowej w Borach Tucholskich 2021 są następujące dziedziny sztuki ludowej: rzeźba w drewnie i płaskorzeźba; ptaszki i zabawki drewniane; haft kaszubski tradycyjny (różne szkoły); czepce i strój ludowy; plecionka; malarstwo na szkle i drzeworyt.

W konkursie wzięło udział 46 twórców ludowych, niektórzy startowali w kilku kategoriach. Zgłoszono 124 prace, z których wszystkie zakwalifikowano do konkursu. Ilość prac w poszczególnych kategoriach przedstawia się jak niżej:

  • w kategorii rzeźba w drewnie i płaskorzeźba 13  prac
  • w kategorii ptaszki, zabawki drewniane 15 prac (9 ptaszków, 6 zabawek)
  • w kategorii haft kaszubski tradycyjny (różne szkoły) 53 prace
  • w kategorii czepce, strój ludowy 16 prac (10 czepców, 2 torebki haftowane jak czepce, 2 stroje złożone z różnych elementów, 2 oddzielne elementy ubioru)
  • w kategorii plecionka 9 prac
  • w kategorii malarstwo na szkle i drzeworyt 18 prac (16 obrazów na szkle, 2 drzeworyty)

Skład komisji konkursowej (jury):

  • Kinga Turska-Skowronek – etnograf, kierownik Działu Gospodarki i Rzemiosł w Muzeum Etnograficznym im. M. Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu, przewodnicząca jury;
  • Maria Flinik-Huryn – etnograf, kierownik Działu Etnografii w Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy;
  • Ewa Gilewska – etnograf, pracownik Oddziału Etnografii w Muzeum Narodowym w Gdańsku.

Jury zebrało się w dniu 27.09.2021 w Tucholskim Ośrodku Kultury. Jury stwierdziło, iż jedno godło nie spełnia warunków regulaminu i podjęło decyzję o jego zmianie.

Jury po dokonaniu oceny prac indywidualnych twórców, biorąc pod uwagę regulamin konkursu, kryteria zgodności z tradycją regionu i wartość artystyczną, wytypowało laureatów – przyznało następujące nagrody:

Kategoria rzeźba w drewnie i płaskorzeźba:

I nagroda – 500 zł
Zygmunt Kędzierski, Przymuszewo

II nagroda – 300 zł
Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk

III nagroda – 200 zł
Leszek Baczkowski, Frank

Kategoria ptaszki, zabawki drewniane

I nagroda – 500 zł

Agnieszka Warszynska, Tuchola

II nagroda – 300 zł

Artur Warszynski, Tuchola

III nagroda – 200 zł

Leszek Baczkowski, Frank

Kategoria haft kaszubski tradycyjny (różne szkoły)

I nagroda – 500 zł

Bogumiła Błażejewska, Tuchola

II nagroda – 300 zł

Krystyna Jeneralska, Tuchola

Halina Sala, Tuchola

Maria Sala, Tuchola

III nagroda – 200 zł

Ewa Siekierska, Tuchola

Elżbieta Dylewska, Tuchola

Anna Przytarska, Bralewnica

Wyróżnienie – 150 zł

Hanna Kozłowska, Tuchola

Iwona Lewandowska, Tuchola

Marianna Weilandt, Tuchola

Danuta Landmesser, Tuchola

Barbara Rożniak, Tuchola

Anna Kopiszka, Tuchola

Kategoria czepce, strój ludowy:

I nagroda – 500 zł

Helena Pawłowska, Chojnice

II nagroda – 300 zł

Halina Sala, Tuchola

Krystyna Badtke, Tuchola

III nagroda – 200 zł

Krystyna Jeneralska, Tuchola

Marianna Weilandt, Tuchola

Wyróżnienie – 150 zł

Alojza Zaremba-Lipińska, Tuchola

Kategoria plecionka:

I nagroda – 500 zł

Anna Przytarska, Bralewnica

II nagroda – 300 zł

Hanna Behrendt, Wierzchucin

III nagroda – 200 zł

Henryk Tyda, Legbąd

Kategoria malarstwo na szkle i drzeworyt

I nagroda – 500 zł

Włodzimierz Ostoja-Lniski, Czersk

II nagroda – 300 zł

Zygmunt Kędzierski, Przymuszewo

Franciszka Kędzierska, Przymuszewo

Anna Przytarska, Bralewnica

III nagroda – 200 zł

nie została przyznana

Wyróżnienie – 150 zł

Tomasz Nejman, Tuchola

Uwagi i wnioski jury:

Jury zwróciło uwagę, iż od wielu już lat w konkursach sztuki ludowej Borów Tucholskich najliczniejszy jest udział artystek hafciarek. Adekwatnie najliczniej reprezentowane są prace w kategoriach hafty, czepce i strój ludowy. W tych dziedzinach jest największa konkurencja. W związku z tym jury proponuje, aby w przyszłych konkursach zwiększyć pulę nagród na prace hafciarskie.

Wśród nadesłanych na tegoroczny konkurs prac hafciarskich przeważały obrusy, bieżniki i serwetki – bielizna stołowa a także współczesne haftowane chusty i poduszki. Więcej niż w roku poprzednim było czepców („złotnic”), pojawiły się także torebki, haftowane tą samą techniką co czepce. Nadesłano także części stroju tzw. świetlicowego. Prace, a zwłaszcza obrusy, chusty i poduszki charakteryzują się świetnym poziomem technicznym i dobrymi kompozycjami z ciekawym doborem wzorów.

Dobrym zjawiskiem jest tworzenie tradycyjnych czepców – „złotnic”. Ta tradycyjna sztuka jest niezwykle trudna i pracochłonna, dlatego też bardzo cieszy osiągnięcie dobrego poziomu zarówno wykonania jak i adaptacji starych wzorów.

W kategorii rzeźba udział wzięło tylko 5 twórców. W większości prezentowali wysoki poziom. Ich rzeźby zwracają uwagę ciekawą tematyką, kolorystyką, wysokim poziomem technicznym wykonania. Nawiązują w większości do tradycyjnej rzeźby sakralnej.

W kategorii ptaszki i zabawki wyróżniono prace twórców kontynuujących tradycje rzeźbiarskiego przedstawiania ptaków i zabawek. Uwagę zwracają oryginalne formy i staranne wykonanie, a także w przypadku zabawek odwołanie do tradycyjnych form ruchomych. Cieszy też fakt, iż w tej kategorii pojawili się nowi twórcy.

Najwyżej ocenione prace w kategorii plecionkarstwo charakteryzują się użyciem korzeni sosny, zostały świetnie wykonane technicznie (technika spiralna). Tradycyjne formy prezentują także bardzo dobre prace z jałowca i korzenia sosny wykonane w technice żeberkowo-krzyżowej.

W kategorii malarstwo na szkle i drzeworyt nadesłane prace prezentują bardzo dobry poziom, a stylistyką w większości nawiązują do regionalnego, tradycyjnego malarstwa na szkle.

Jury stwierdza niezmiennie wysoki poziom konkursu oraz jego ważną rolę w kontynuowaniu tradycyjnej sztuki ludowej Borów Tucholskich. Stwarza to szansę na zachowanie kultury ludowej regionu Borów Tucholskich.

Partnerzy honorowi: marszałek województwa kujawsko–pomorskiego Piotr Całbecki, starosta tucholski Michał Mróz i burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski.

Partnerzy: Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, Bank Spółdzielczy w Tucholi i Przedsiębiorstwo Komunalne w Tucholi.