Studia podyplomowe pt. „Zarządzanie terenami zielonymi” - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Studia podyplomowe pt. „Zarządzanie terenami zielonymi”

Wyższa Szkoła Zarządzania Środowiskiem w Tucholi w zbliżającym się roku akademickim rozpoczyna nabór na dwusemestralne niestacjonarne studia podyplomowe pt. „Zarządzanie terenami zielonymi”.

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania i kreowania terenów zielonych z uwzględnieniem najnowszych kanonów obowiązujących w architekturze krajobrazu oraz najkorzystniejszych rozwiązań z punktu widzenia świata przyrody i człowieka. Studia skierowane są do wszystkich absolwentów szkół wyższych (I i II stopnia) uczelni technicznych jak i uniwersyteckich.

Zajęcia prowadzone będą w większości na terenie WSZŚ w Tucholi oraz w Toruniu, w systemie zaocznym: w soboty i niedziele (przewidzianych jest 12 zjazdów). Cena za uczestnictwo w studium od osoby wynosi 4200 zł przy opłacie jednorazowej lub 4370 zł przy rozłożeniu na dwie raty.

Aby zgłosić swoje uczestnictwo konieczne jest dostarczenie do dziekanatu WSZŚ w Tucholi następujących dokumentów:
- podania o przyjęcie na studia
- dyplomu ukończenia studiów wyższych
- kwestionariusza osobowego
- zdjęć
- kserokopii dowodu osobistego

(mat. Starostwo Powiatowe w Tucholi)