Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Sztandar dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

Materiał przysłany
Na zdjęciu komendant Wiesław Gapa
 

30.11.2021 r. z inicjatywy Pana Michała Mroza, Starosty Tucholskiego oraz Pana Tadeusza Kowalskiego, Burmistrza Tucholi, powołany został Społeczny Komitet w celu ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

W ten sposób społeczeństwo naszego powiatu pragnie docenić zaangażowanie Policji w rozwój Powiatu Tucholskiego i w zapewnianie jego mieszkańcom jak najlepszego poziomu usług publicznych, w tym bezpieczeństwa publicznego. W formacjach mundurowych sztandar jest zawsze darem lokalnego społeczeństwa, świadczy on o zaufaniu społecznym dla starań funkcjonariuszy Policji na rzecz poprawy bezpieczeństwa. W skład Komitetu weszli przedstawiciele samorządów powiatu tucholskiego oraz przedstawiciele wiodących podmiotów gospodarczych powiatu. Członkowie Komitetu są przekonani, że inicjatywa ta zasługuje na szerokie poparcie i rozpropagowanie.

Sztandar będzie stanowił widoczny znak łączący wszystkich policjantów powiatu tucholskiego. Będzie symbolem dumy, honoru i etosu zawodowego, a także wpłynie na lepszą integrację środowiska policyjnego i jego pracę – niezwykle ważną dla całej społeczności lokalnej powiatu tucholskiego, głównie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Brak sztandaru jest mocno odczuwalny, zwłaszcza podczas ślubowań nowo przyjętych do służby funkcjonariuszy Policji, którzy powinni na ten sztandar składać rotę ślubowania. Posiadanie sztandaru pozwoli też tucholskim policjantom uczestniczyć w uroczystościach państwowych, poprzez wystawianie pocztu sztandarowego. Wierzymy, że ufundowanie i uroczyste wręczenie sztandaru funkcjonariuszom Policji naszego powiatu wyzwoli w nich dalszą wolę działania, oddania i poświęcenia w służbie społeczeństwu.

Członkowie założyciele Komitetu Społecznego

 

Imię i nazwisko

Michał Mróz

Tadeusz Kowalski

Dorota Gromowska

Jacek Brygman

Radosław Januszewski

Joanna Jastak

Daniel Kożuch

Ireneusz Kucharski

Bartosz Bazela

Tomasz Block

Miłosz Kiedrowski

Grzegorz Kielas

Markus Langner

Mariusz Lewicki

Zofia Łącka

Janusz Patoleta

Krystian Patoleta

Marlena Sprada

Tomasz Stybaniewicz

Krzysztof Szulczyk