Teren przy dworcu w Tucholi przejdzie metamorfozę. Inwestycja już ruszyła - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Teren przy dworcu w Tucholi przejdzie metamorfozę. Inwestycja już ruszyła

Materiał: tuchola.pl

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową infrastruktury przeznaczonej do obsługi transportu pasażerskiego przy ul. Kolejowej w Tucholi. W ramach zakresu 1 zadania tj. Przebudowa terenu przy dworcu wraz z częścią ulicy Kolejowej, rozpoczęły się roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu wokół dworca kolejowego.

W ramach inwestycji zaplanowano:

1) Prace renowacyjne schodów zewnętrznych i balustrad;

2) Rozbudowę układu komunikacyjnego, obejmującą ul. Kolejową (na odcinku km: 0+172.44 – 0+464.45) oraz ul. Chopina (na odcinku km: 0+0.00 – 0+42.58);

3) Budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego przy istniejącym dworcu kolejowym, tj.:

a) przebudowa peronów autobusowych i placu manewrowego dworca autobusowego,

b) przebudowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych (parking typu Kiss&Ride),

c) przebudowa pieszo-rowerowego układu komunikacyjnego w rejonie dworca.

4) Budowę parkingu typu „Park&Go” w rejonie skrzyżowania ul. Kolejowej z ul. Chopina,

6) Przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,

7) Zorganizowanie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Kolejowej i częściowo wzdłuż ul. Chopina przez wprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych,

8) Przebudowę oświetlenia drogowego,

9) Przebudowę kanalizacji deszczowej,

10) Przebudowę kolidującej z projektowanym układem drogowym infrastruktury technicznej (sieć gazowa i elektryczna oraz teletechniczna),

11) Usunięcie istniejącej zieleni kolidującej z projektowanym układem drogowym,

12) Zagospodarowanie zieleńców,

13) Rozbiórkę budynku gospodarczego i wiat przystankowych,

14) Wykonanie infrastruktury BRD oraz małej infrastruktury.