Ulica 15 lutego nie zmienia nazwy. Jest nieprawomocny wyrok. - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Ulica 15 lutego nie zmienia nazwy. Jest nieprawomocny wyrok.

 

 

 

22 lutego 2018 roku w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Bydgoszczy zapadł wyrok w sprawie nazwy ulicy 15 lutego. Przypomnijmy, że Rada Miejska w Tucholi utrzymała tę nazwę nadając jej inne uzasadnienie. Dotychczasową datę wkroczenia wojsk radzieckich do Tucholi 15 lutego 1945 roku, zastąpiono datą 15 lutego 1941 roku, czyli zrzutem Cichociemnych na terytorium Polski.


Ze stanowiskiem Rady, kierując się zapisami ustawy dekomunizacyjnymi, nie zgodził się Wojewoda. Ostatecznie sprawę rozstrzygnął WSA w Bydgoszczy wydając wyrok korzystny dla Gminy Tuchola.


Wyrok nie jest prawomocny. Wojewodzie przysługuje tydzień na wniesienie wniosku o pisemne uzasadnienie, następnie od dnia otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, 30 dni na wniesienie odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego


Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Tucholi padło zapewnienie, że jeżeli wniosek się uprawomocni, to na ulicy 15 lutego zamontowana zostanie odpowiednia tablica z wyjaśnieniem, czego dotyczy data 15 lutego, oraz zorganizowana zostanie specjalna lekcja historii na temat Cichociemnych.

(Red.)