Uroczystość przekazania wystawy z Senatu RP - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Uroczystość przekazania wystawy z Senatu RP

Na auli szkoły 7 listopada br. odbyła się uroczystość przekazania wystawy o naszym patronie, która została zaprezentowana w Senacie RP z inicjatywy pana Andrzeja Kobiaka - Senatora RP. Podczas akademii Samorząd Uczniowski nawiązał do Narodowego Święta Niepodległości - zaprezentowano utwory patriotyczne, filmy historyczne ... Uczennice naszej szkoły przedstawiły cyfrową relację z wydarzeń 2017 roku dot. naszego patrona. Wręczone zostały stypendia VIA NATURA. Głos zabrał również wojskowy komendant uzupełnień. 

Dziękujemy za wyjątkowe spotkanie, dziękujemy wszystkim za pomoc w organizacji akademii; gościom, nauczycielom, którzy wsparli nas w realizacji przedsięwzięcia, a w szczególności naszej kochanej młodzieży, która jak zawsze stanęła na wysokości zadania :)

Materiał: zsliatuchola.pl

Zobacz zdjęcia z uroczystości