VIA NATURA: 15 urodziny (Dużo zdjęć) - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

VIA NATURA: 15 urodziny (Dużo zdjęć)

 „Via Natura” obchodzi swoje  15 urodziny.  Znane głownie z corocznej akcji stypendialnej Stowarzyszenie,  9 sierpnia 2005 roku zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Pomysłodawcą jego utworzenia był senator Andrzej Kobiak, a wśród założycieli, oprócz senatora, znaleźli się m.in. Halina Janowska Giłka, Andrzej Dziurzyński i Paweł Cieślewicz.

Podstawowa działalność Stowarzyszenia, czyli prowadzenie corocznej akcji stypendialnej, objęła już grono ponad 40 absolwentów szkół średnich z powiatu tucholskiego. Stypendium otrzymuje absolwent szkoły średniej, który podczas egzaminu maturalnego otrzymał  odpowiednią ilość punktów i równocześnie legitymuje się  określonym dochodem w przeliczeniu na członka rodziny. Stypendium otrzymuje się na pierwszym roku studiów dziennych na uczelni publicznej i wynosi obecnie 500 zł. Zgromadzone na ten cel środki pochodzą od osób, które wspierają akcję. Prowadząc swoją działalność stypendialną, Stowarzyszenie  współpracuje z Polsko – Amerykańską Fundacją Wolności która, co się zdarza, nawiązuje, już indywidualną współpracę ze studentem w kolejnych latach.

Inna, znana  sfera działalności, to współorganizowanie, odbywających się w Pensjonacie „Zielony Wiatr” w Brdzie, Plenerów Malarskich im. Leona Wyczółkowskiego, podczas których odbywają się  warsztaty dla zainteresowanej młodzieży.

Prezesem Stowarzyszenia jest Halina Janowska Giłka

Prezentowane zdjęcia pochodzą z uroczystości wręczenia stypendiów, z plenerów malarskich i koncertu, który Stowarzyszenie przygotowało z okazji swoich 10 urodzin