„Via Natura” – stypendia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

„Via Natura” – stypendia

Zbliża się kolejna akcja stypendialna, corocznie organizowana przez Stowarzyszenie „Via Natura”, przy współpracy z Polsko – Amerykańską Fundacja Wolności. Jest  ona jak zwykle skierowana do absolwentów szkół średnich z powiatu tucholskiego. Przypomnijmy, że według obowiązujących reguł, o stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół średnich, którzy podczas egzaminu maturalnego otrzymali łącznie  minimum 105 punktów, a dochód na członka rodziny nie przekracza 1120 zł miesięcznie.

Stypendium otrzymują studenci na pierwszym roku studiów, na uczelniach publicznych, później istnieje szansa na już indywidualną współpracę z Fundacją itakie przypadki w minionych latach miały miejsce. Obecnie przyznawane stypendium wynosi 500 zł miesięcznie.

Prezes Stowarzyszania, pani Halina Janowska Giłka zaprasza wszystkich zainteresowanych, spełniających powyższe kryteria do kontaktu ze stowarzyszeniem. Informacje na ten temat można znaleźć na stronie www.vianatura.tuchola.pl  

Jest to już siódma akcja stypendialna organizowana przez Stowarzyszenie. Dotychczas udało się w ten sposób pomóc grupie 29 młodym ludziom z naszego powiatu. Pieniądze zebrane na ten cel przez Stowarzyszenie pochodzą od darczyńców życzliwych tej akcji.

(Paweł Cieślewicz)