W Senacie o edukacji regionalnej, gwarze i propozycjach zmiany w ustawie o języku polskim - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

W Senacie o edukacji regionalnej, gwarze i propozycjach zmiany w ustawie o języku polskim

We wtorek, 24 lutego br., w Warszawie  odbyło się seminaryjne posiedzenie senackiej komisji kultury i środków przekazu poświęcone edukacji regionalnej,  ochronie gwar i propozycjach zmiany w ustawie o języku polskim. To już drugie posiedzenie poświęcone tej tematyce. W maju 2013 r. swoje opinie  przedstawiali wybitni językoznawcy i przedstawiciele nauki.

Teraz zaproszono przedstawicieli  towarzystw regionalnych, regionalistów - praktyków zajmujących się edukacją regionalną, popularyzacją, upowszechnianiem i ochroną dziedzictwa materialnego i niematerialnego, w tym gwary. Łukasz Grzędzicki, prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego reprezentował Kaszubów, Kociewiaków i Krajniaków, Maria Ollick – Borowiaków, natomiast prezes Związku Kurpiów  Mirosław Grzyb – Kurpiów.


Maria Ollick w towarzystwie Łukasza Grzędzickiego, prezesa Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego i prezesa Związku Kurpiów Mirosława Grzyba przed Salą im. Andrzeja Stelmachowskiego

W seminarium, oprócz członków komisji i zaproszonych gości udział wzięli zainteresowani tematem posłowie, jako eksperci: prof. Jadwiga Wronicz z Instytutu Języka Polskiego PAN, przedstawiciele odpowiednich departamentów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Główne wnioski wynikające z kilkugodzinnej dyskusji to: dokonać w przyszłości  w ustawie o języku polskim  zapisu o ochronie  gwary i przeciwdziałaniu przed jej zanikiem, powrót do edukacji regionalnej (sprawdzonej w praktyce ścieżki edukacyjnej), wspieranie przez samorządy towarzystw regionalnych w działaniach na rzecz ochrony kultury ludowej i tradycyjnej, powrót do kształcenia w zakresie dialektologii na kierunku filologii polskiej (zadania dla szkolnictwa wyższego). Podkreślano, że dziecko, oprócz wiedzy ogólnej, winno wynieść ze szkoły wiedzę o własnym regionie, o bogactwie i kulturze regionu w którym wzrasta, nie ograniczoną jedynie do gwary, ale szerszą, pojmowaną w kontekście całej kultury – muzyki, tańca, sztuki ludowej, zwyczajów i obrzędów. To zadanie nie tylko dla nauczycieli i  pasjonatów, ale też dla wszelkich środków oddziaływania, w tym  radia, telewizji i prasy. Obradom seminarium towarzyszyła ciesząca się  zainteresowaniem uczestników bogata prezentacja materiałów promujących kulturę i krajobraz  Borów Tucholskich.

(mat. nadesłane)