Więcej czasu na niektórych zadaniach maturalnych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Więcej czasu na niektórych zadaniach maturalnych

Na naszej stronie zapoznacie sie Państwo z częścią artykułu, reszta dostępna jest na stronie: /www.prawo.pl/oswiata

Jest już projekt rozporządzenia określającego zasady przeprowadzania nowej matury - tej, którą będą zdawać uczniowie, którzy uczą się w szkole po reformie edukacji. Pierwszy egzamin na nowych zasadach zdawać będą absolwenci z rocznika 2022/2023.

W związku z wprowadzeniem nowego ustroju szkolnego przyjęto nową podstawę programową kształcenia ogólnego realizowaną w szkole podstawowej oraz szkołach ponadpodstawowych.

Nowa formuła matury z polskiego(DALEJ)