Wniosek w sprawie uroczystości przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Wniosek w sprawie uroczystości przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście

 

 

 

Podczas 46 sesji Rady Miejskiej w Tucholi złożyłem wniosek, aby podczas wrześniowych uroczystości przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście, w miejsce Apelu Poległych,  zostały odczytane imiona i nazwiska ofiar tej zbrodni.


Poniżej pełny tekst wniosku


Paweł Cieślewicz


Pan 

Tadeusz Kowalski

Burmistrz Tucholi

Wniosek

Chciałbym zaproponować, aby podczas wrześniowych uroczystości przy Pomniku Pomordowanych w Rudzkim Moście, w miejsce dotychczasowego Apelu Poległych, zostały odczytane imiona i nazwiska ofiar tej zbrodni. Jestem przekonany, że byłby to niezwykle wzruszający moment uroczystości.

Swój wniosek składam z dużym wyprzedzeniem, ponieważ przed ewentualnym dokonaniem zmiany jest szansa na wysłuchanie opinii rodzin zamordowanych. Pomysł ten winien być także skonsultowany z proboszczem parafii pw. Opatrzności Bożej, który przygotowuje w tym dniu mszę świętą. Moje rozmowy z mieszkańcami Tucholi, których przodkowie stracili wtedy życie, upoważnia do stwierdzenia, że taki element uroczystości byłby potrzebny.

Rozmawiałem również na temat, w jaki sposób należałoby zorganizować odczytanie listy. Usłyszałem, moim zdaniem trafną sugestię, aby imiona i nazwiska pomordowanych były odczytywane przez troje młodych ludzi. Myślę, że należałoby poprosić o to Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej, którego uczniowie klas pierwszych, podczas uroczystości składają ślubowanie.

Paweł Cieślewicz

Zdjęcie: tuchola.pl