Wojciech Ziółkowski: Gdzieś - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Wojciech Ziółkowski: Gdzieś

Wiersz Wojciecha Ziółkowskiego "Gdzieś", pochodzi z wydanego w 2018 roku nowego tomiku wierszy "Pożyczony czas"

 

 

 

Gdzieś

Gdzieś twoja gwiazda

Samotnie lśni

A jasność cieniem się kładzie

Na falach uczuć szaleje sztorm

Zmierzając ku zagładzie

Ty dzierżysz myśli ster

Tonąc w chaosie i bezładzie


Wojciech Ziółkowski ukończył Wydział Humanistyczny w WSP w Bydgoszczy. Jest autorem dwóch tomów poezji: Wodospad Czasu (2008), Anioł Niedoskonały (2009), oraz tomiku dedykowanego najmłodszym odbiorcom: Podróż (2011). Pisze sztuki i wystawia z założoną przez siebie grupą teatralną "Masque", założyciel kabaretu "Sanatorium". Pedagog w Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi