Wojciech Ziółkowski: Podróż - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Wojciech Ziółkowski: Podróż

"Podróż" to wiersz Wojciecha Ziółkowskiego z wydanego w 2011 roku  tomiku wierszy o tym samym tytule. Ilustracje do tych i innych prezentowanych wierszy dla dzieci są autorstwa Karoliny Ziółkowskiej.